Vem vinner första Paper Province Award?

Paper Province har instiftat priset “Paper Province Award” som delas ut för första gången i år på Bioekonomiriksdagen 21-22 mars i Karlstad CCC.

Priset, som består av 25.000 kronor och äran, ska gå till person eller grupp verksam i akademin, näringslivet eller offentlig verksamhet, som gjort stora insatser för utvecklingen av skogsbaserad bioekonomi, och med betydelse för Paper Province medlemsområde.

Främja tillväxt

Syftet med priset är att uppmärksamma innovation, utveckling och kommersialisiering av nya tjänster eller produkter som är relevanta för skogsbaserad bioekonomi och för Paper Province medlemmar, och som därmed främjar tillväxten och företagandet i regionen.

Nominering

Kandidater till priset tas fram av en nomineringskommitté som består av fem personer som representerar näringsliv och akademi. Nomineringskommittén utses årligen av Paper Province styrelse. Du kan också skicka in förslag på nomineringar till Maria Hollander.

Delas ut på Bioekonomiriksdagen

Första priset delas ut under Bioekonomiriksdagen 21-22 mars 2018. Du kan få priset för en specifik innovation, en rad insatser eller en livsgärning.

/Robert Rundberget