Värmländska företag visade upp svenska förpackningar i Japan

Förra veckan reste 17 svenskar till Japan för att representera förpackningsbranschen vid mässan Tokyo Pack. Bland dem fanns representanter från Paper Province, Brobygrafiska, Karlstads universitet, Mondi och Kostym för att visa upp sina fossilfria produkter, berätta om sina innovationer och den pågående forskningen.

I Sverige strävar förpackningsbranschen efter att ligga i framkant vilket bland annat betyder ett stort fokus på hållbar utveckling. Som exempel tillverkas allt fler svenska förpackningar i biobaserade material, som ger en lägre klimatpåverkan ,och kräver allt mindre material vid framställning. Svensk förpackningsutveckling har en hög ambitionsnivå och vill vara ett föredöme och det är det viktigt att vara med på den internationella arenan och visa upp svensk kompetens och nya innovationer. Det var också syftet med deltagandet vid förpackningsmässan Tokyo Pack i Japan, som lockade omkring 65 000 personer, förra veckan.
– Jag tror att vi kan bidra med mycket kring biomaterial till förpackningar. På mässan, där 99 procent var Japaner, var det fortfarande mycket plast. När de säger att de är miljömedvetna är det för att de använder tunnare eller mindre plast i förpackningarna. Det är tyvärr väldigt få som använder fossilfria förpackningsmaterial, säger Peter Edberg, projektledare på Paper Province, som var på plats.

Andra innovationer i fokus

Vid invigningen av Tokyo Pack höll Sveriges ambassadör i Japan, Magnus Robach, ett tal där han nämnde likheterna mellan Sverige och Japan och de stora styrkorna som båda länderna har inom förpackningsområdet. Främst då innovationskraft och råvara.

En intressant skillnad mellan våra förpackningar och hur vi arbetar med dem rent innovationsmässigt är dock att medan vi i Sverige ser mer till helheten med miljö och sociala aspekter sätter japanerna fokus på användandet.
– De visade många spännande innovationer med nya möjligheter att koppla ihop förpackningen med den digitala världen, bland annat med QR-koder. De japanska förpackningarna hade också nya smarta sätt att öppnas på, berättar Peter.

– En annan spaning är att i Japan är det vanligare med mindre förpackningar än i Sverige. Chipspåsar väger cirka 40-80 gram. I Sverige är påsarna som marknadsförs ofta 200-300 g, säger han.

Helén Williams på Karlstads Universitet beskriver detta fenomen som de japanska utställarnas svar på frågan om minskat matsvinn.
– De innovationer vi såg på mässan var ofta av social karaktär men utan koppling till resurssparande och ett helhetstänk, där minskat matsvinn är den enskilt viktigaste funktionen hos förpackningen. Fast de hanterar frågan om matsvinn ändå, genom sin strävan efter mindre förpackningsstorlekar, säger hon.

En Sverigedag

Under mässan hölls en heldag med föreläsningar från de svenska deltagarna.
– Där berättade vi om olika förpackningslösningar från Sverige som på olika sätt kan bidra till hållbar utveckling. Helen Högberg från Kostym, Ulrik Karlsson från Mondi samt Helén Williams från Karlstads Universitet berättade om allt från förpackningsdesign till nyheter inom flexografi samt om hur förpackningar kan göras till hjältar istället för bovar i kampen mot matsvinn. Cirka 50 personer lyssnade och ställde frågor.

Det var en intressant och givande mässa.
– Många nya kontakter togs, både inom den svenska delegationen på 17 personer, men framförallt med människor inom den Japanska förpackningsindustrin, säger Peter.

Med bland de svenska företagen fanns även Packbridge, Innventia, Mittuniversitetet, Innoscentia och Business Sweden.

tokyo-pack-webb-2