Värmländska bolag lockar investerare

De senaste månaderna har Paper Province växt med ett tiotal företag som kompletterar klustret med ny kunskap och nya möjligheter. Ett av dem är Svensk Företagsförmedling, som hjälper företag att byta ägare.

– Värmländska bolag är heta på marknaden, konstaterar företagsmäklaren Katarina Ikonen.

Katarina Ikonen

Svensk Företagsförmedling hjälper företag att köpa och sälja bolag, värdera firmor och fastigheter, omstrukturera verksamheter, skriva avtal och med rådgivning.

Katarina Ikonen, en av två mäklare på Karlstadskontoret, märker att många köpare, speciellt i Norge, är intresserade av Värmland. Just nu finns ett antal kapitalstarka investerare som vill investera i länet. En del med relation till Värmland, medan andra är rena investmentbolag som letar efter bra kapitalplaceringar.

– Många vill satsa på onoterade tillväxtbolag och här finns det flera sådana som det går bra för, säger Katarina.

Branschen är på uppgång då allt fler vill ha hjälp med överlåtelser. De flesta säljuppdragen listas på webben, precis som hos vilken annan mäklare som helst, fast med mycket stor sekretess. Genom ett nätverk med mer än  9000 intressenter nationellt hittas rätt köpare.

Stora nätverk kopplas ihop

– Vi är extra intresserade av hållbarhet, träbyggnation och innovationer och ser Paper Province som ett jättefint nätverk för det. Jag tror att vi med vårt eget stora kontaktnät kan bidra med mycket, säger Katarina Ikonen.

Maria Hollander, vd på Paper Province, håller med:

– Det här är spetskunskap som passar bra in i ett kluster som bubblar av entreprenörskap och innovationer. Här samsas en stabil, stark industri med hungriga nykomlingar och många oslipade diamanter som bara väntar på att bli upptäckta av rätt investerare.

Ditt livs affär kräver tid, kunskap och planering

Svensk Företagsförmedlings 33 mäklare är utspridda över hela landet, från Luleå i norr till Malmö i söder. Att sköta mäklandet från ett huvudkontor är inget alternativ, menar Katarina.

– Det vi gör kräver stor kännedom om den lokala marknaden. Näringslivet och bolagspriserna är unika i varje region, förklarar hon.

Goda relationer är också ett måste.

– En del säljer sina livsverk och det är stora och viktiga beslut som ska tas. Det gäller att trivas ihop och känna trygghet för att det ska bli lyckat för alla parter, fortsätter Katarina.

Den som ska sälja eller strukturera om sitt bolag tjänar på att vara ute i god tid, tipsar hon. Det är mycket som ska förberedas innan en försäljning och det känner få företagsägare till. Att kontakta företagsmäklaren redan några år innan du faktiskt ska sälja är optimalt för bästa möjliga värde på bolaget.

 

 

Image

Annica Åman

Communications Manager and Team Leader

+46 (0)70 250 94 43

annica.aman@paperprovince.com