Värmland och Dalarna satsar på ökat träbyggande

Värmland och Dalarna ska bli bättre på att bygga fler och större byggnader av trä. Med hjälp av 16 miljoner kronor ska ett nytt stort projekt ge en positiv knuff framåt för både näringsliv och klimat.

Lagom till jul stod det klart. Tillsammans med tre andra aktörer får Paper Province 16 miljoner kronor av Europeiska regionala utvecklingsfonden, regionerna, kommunerna och privata företag, för att finansiera arbetet för ökat träbyggande.

Träbyggnationen förskolan Lotsen i Inre Hamn i Karlstad.

– I Värmland och Dalarna vill vi bli bättre på att bygga stora byggnader i trä och genom vårt nya projekt Indbygg kan vi ta ett steg i rätt riktning, säger Helene Vogelmann, innovationsstrateg på Region Värmland.

– Syftet med projektet är framförallt att öka kompetensen hos offentliga och privata aktörer om hur man kan bygga stora byggnader i trä. Det finns för lite kunskap om fördelarna med att bygga riktigt stora projekt i trä och den behöver stärkas, säger Gunnar Hellerström, projektledare, på Paper Province.

Ett annat syfte är att stärka samarbetet mellan de olika företag som är verksamma inom träbyggnation och som tillsammans kan bilda en stark kompetensnod inom området.

En insats för klimatet

– Det finns många skäl att använda trä som byggmaterial i stora byggnader. Materialet finns nära oss, det är förnyelsebart och binder koldioxid. Och vi människor mår bra av att vistas i trähus eftersom det är ett organiskt material, säger Gunnar Hellerström.

– Paper Province arbetar för att utveckla den skogsbaserade bioekonomin och att bygga mer i trä är en av de viktigaste insatserna vi kan göra för klimatet. Därför känns det naturligt att Paper Province nu ökar sitt fokus på området och att det sker tillsammans med offentliga aktörer. För visst kan vi bygga mer i trä även i Värmland, och då är det ju här vi ska börja, säger Maria Hollander, vd, Paper Province.

Den 6-7 februari 2020 hålls konferensen Tree2Tower i Karlstad. Varmt välkomna att delta vid den för att lära mer om träbyggande och skapandet av en träbyggnationshub i Värmland och Dalarna.