Värmland i unikt samarbete med Kanada för att stärka bioekonomin

I slutet av oktober besökte Paper Province Kanada tillsammans med flera nyckelaktörer i Värmland, för att ta ett första kliv mot ett unikt samarbete. Genom kunskapsutbyte och samverkan kring skoglig bioekonomi är målet att stärkas globalt.

Kanada är det enda landet som exporterar mer papper, massa och sågade trävaror än Sverige. De är också starka inom innovation och forskning. Den svenska marknaden är dock mer mogen för nya skogsprodukter och vassare på skogsproduktion. Med det sagt finns det helt klart kunskap att utbyta.

Paper Province reste därmed tillsammans med RISE, Region Värmland, Sting Bioeconomy, Business Värmland, Karlstads universitet och Näringslivssamverkan i Kristinehamn, till Kanada för att skapa kontakt med två av deras främsta provinser inom skoglig bioekonomi – Ontario och Quebec.

– Det finns väldigt mycket vilja och behov av att hjälpa varandra. Jag upplever inte att det finns någon rädsla för att dela med sig av kunskap. Det var öppet mellan oss och det känns som att möjligheterna är stora, säger Per Tomani från RISE som initierade resan.

Precis som Karlstad

Det veckolånga besöket startade i Thunder Bay. Där gjordes bland annat ett besök till det lokala universitetet, Lakehead University, som är jämförbart med Karlstads universitet. Faktum är att hela regionen påminner mycket om Värmland – klimatet är det samma, miljön med skog och sjö, skogsindustrin och antalet invånare.

En viktig skillnad är dock att i vår region finns Paper Province som knyter ihop och stärker branschen. Detta är en önskan som finns även i Thunder Bay, som har byggt upp en innovationsplattform för skogsbaserad bioekonomi – CRIBE (Centre for Research and Innovation in the Bioeconomy). Det var de som var värdar för Kanadabesöket som också inkluderade en workshop. Bland deltagarna fanns Ontario Ministry of Natural Resources & Forestry i Toronto, Forests Ontario, nationella FPInnovations samt ett tiotal organisationer från Thunder Bay.

Kanadaresan avslutades i Montreal, hos CRIBIQ som är i uppstartsfasen av att bygga ett nätverk. Här ordnades en workshop utifrån nätverksbyggande och ekosystem för bioekonomi.

– Det var en bra resa. Jag tycker att bredden var det häftigaste. Att vi lyckats samla så många nyckelaktörer från båda regionerna som är unika i sitt arbete med skoglig bioekonomi, säger Paul Nemes, vice vd, Paper Province.

Starten för viktiga samarbeten

Mötet mellan nyckelaktörerna i regionerna är ett startskott på var Paper Province hoppas ska resultera i ett långt och givande samarbete.

Bland annat planerar kanadensiska aktörer ett Värmlandsbesök i vår för att prata om möjligheter till utbyte mellan universiteten.

– Jag kan se ett framtida samarbete med Lakehead University. Framförallt att de är så duktiga på lignin, där känner jag att vi behöver öka vår kompetens – speciellt då vi har LignoCity så nära, och vi är duktiga på bestrykning. Kan vi få ihop det finns många spännande projekt att se fram mot, säger Gunilla Carlsson Kvarnlöf, universitetslektor på Karlstads universitet.

Utöver detta ser båda parter en möjlighet att samarbeta kring nystartade bolag. I Thunder Bay finns flera som väntar på att komma igång som skulle kunna stötta genom LignoCity2.0.

Image

Malin Hildén

Kommunikatör


+46 (0)70 219 08 98
malin.hilden@paperprovince.com