Världsunika projekt belystes på grön dag i Grums

Det händer mycket i Grums. BillerudKorsnäs bygger världens modernaste kartongmaskin. Samtidigt bygger Stora Enso en ny produktionslinje för korslimmat trä i anslutning till Gruvöns sågverk. Två världsunika projekt som företagen berättade mer om under GrönaGrumsDagen.

Nyfikna kommuninvånare som besökte Sveaparken den tionde maj blev nog snäppet stoltare över sin kommun.  

Artisten Björn Ling förde diskussioner med företagen från scenen och varvade intervjuer med underhållning. Han pratade bland annat med Maria Hollander, vd på Paper Province, som berättade om bioekonomi och hur lång fram Värmland ligger i den gröna utvecklingen.  

Marknadsledande på korslimmat trä

Pär Larsson, platschef på Stora Enso Gruvöns sågverk, informerade om deras stora nya fabrik för korslimmat trä (CLT). Bygget pågår för fullt och i början av 2019 beräknas produktionen av CLT starta. Ett material som kan användas till att bygga allt från småhus till industrihallar och höghus. Det nya fabriken kommer att ha landets största produktion av CLT. 

BillerudKorsnas hade flera representanter på plats. Miljöchefen Mats Ganroth och Alf Sondell, chef strategisk planering, berättade om det unika projektet och pratade med kommuninvånarna om hur de upplever byggnationen. HR-chefen Marie Asker gav en bild av hur kompetensbehovet ser ut. Bruket har över 140 olika yrkesroller och är ständigt på jakt efter ny arbetskraft.

Företagsklimat i toppskiktet

Näringslivschefen Maria Röhr berättade att Grums kommun fått näst högst betyg bland de värmländska kommunerna i Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet i Sverige. Hon belyste hur viktigt det är med samarbetsprojekt som GrönaGrumsDagen för att öka kunskapen om skoglig bioekonomi och visa hur viktiga företagen är för Grums kommuns tillväxt och attraktivitet.  

Skogsmaskiner och elcyklar

Besökarna fick även bekanta sig med skogsmaskiner och testa elcyklar. De som cyklade till marknaden fick en gratis service av sina cyklar. 

– Det var en fantastisk dag. Företagen fick tillfälle att prata med många och berätta om vad som är på gång i de olika verksamheterna, säger Anna Blomquist, konsult på Paper Province.   

Klimatsmart Innovation

Dagen arrangerades av Paper Province i samarbete med BillerudKornäs och Grums kommun. Medverkade gjorde även Stora Enso Gruvöns sågverk, Triton Valsteknik, Värmlandstrafik, Kullens Bigård, Didriksson skogsmaskiner, Team Sportia och OKQ. 

GrönaGrumsDagen är en del i Paper Province projekt Klimatsmart Innovation finansierat av Tillväxtverket.  

Image

Marja Wängestam

Kommunikatör

+46(0)734-22 82 09

marja.wangestam@paperprovince.com