Världsunik forskning för bättre bränslepellets

Förra veckan blev 800 ton sågspån till pellets i en världsunik testkörning. Det är en del i ett forskningsprojekt kring pellets som görs i stor skala för att undersöka kvalitetsskillnader baserat olika råvarusammansättningar.

Pellets är en billig och miljövänlig energikälla som tillverkas av torkat och pressat sågspån från gran och tall. Pellets är en värdefull och viktig komponent i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

För att optimera framställningen och lagringen av pellets pågår en forskningsstudie där det utreds huruvida pelletskvalitén påverkas av vart ifrån trädet spånet kommer – trädets kärna (grovtimmerspån) eller från de yttre delarna på trädet (klentimmerspån).

Olika torktemperatur och sågspån

Det forskarna undersöker är huruvida råvaruhanteringen kan bidra till mer resurseffektivt pellets. Det görs bland annat genom att studera hur låg- och högtemperaturtorkning, i kombination med klentimmerspån och grovtimmerspån, påverkar fysiska egenskaper och långvarig lagring.

Ett problem vid lagring av pellets är nämligen att det kan generera självuppvärmning och bilda brandfarliga och giftiga gaser. Det bidrar till en ökad brandrisk vilket forskarna önskar reducera.

Världsunik testkörning

För att undersöka möjligheterna till förbättringar kopplat till pellets transporterades förra veckan 800 ton färskt klentimmer- och grovtimmerspån av tall till Härjeåns Energis pelletsfabrik i Sveg där det utfördes en imponerande testkörning.

— Det här är jättestort. Det är världsunikt att man gör så här stora forskningsförsök. Vanligtvis står man i labb med mindre körningar, säger Magnus Persson, innovationsrådgivare och projektledare på Paper Province.

Det som gör det möjligt att nå denna volym är samverkan mellan akademi, forskning och industri.

— Blir det bra resultat kommer det att påverka hela branschen, alla kommer lära sig av det och kunna ta nytta av det.

Tidigare tester

Testkörningen i Sveg var den andra av två stora. Den första genomfördes i höstas hos Solör Bioenergi Pellets i Älvdalen med lågtemperaturtorkning. Denna gång användes i stället en tork med hög temperatur.

— Testkörningen under veckan gick bra, nu fortsätter vi göra mätningar och analyser innan vi kan se resultatet, säger Michael Finell från Sveriges lantbruksuniversitet.

Han är projektledare för InnoPels vilket är det projekt som forskningen bedrivs inom. Det finansieras av Vinnova och deltar gör även Karlstads universitet, Paper Province, Solör Bioenergi Pellets AB, Härjeåns Energi AB och Bergkvist Siljan Skog AB.

Image

Malin Hildén

Communications Officer

+46 (0)70 219 08 98

malin.hilden@paperprovince.com