Världens största klusterkonferens fokuserade på miljön

Kluster från hela världen samlades på TCI 2019 – världens största klusterkonferens. Den här gången var belgiska Antwerpen värd och Paper Province var på plats.
– Årets tema passade extra bra för oss eftersom det handlade om hållbarhet, säger Paul Nemes, vice vd på Paper Province.

Det var 22:e året i rad som den globala organisationen TCI Networks arrangerade den stora mötesplatsen. Under tre dagar, 8-10 oktober, samlades experter från hela världen för att ta del av det senaste inom klusterutveckling.

– Det var ett bra sammanhang att visa upp Paper Province och träffa viktiga aktörer inom klustervärlden, säger Paul Nemes.

Klustrens roll i klimatkrisen

Konferensen hade stor inriktning på klusters roll i den pågående klimatkrisen.

– Det handlade om vad kluster ska vara för aktörer i det samhälle vi vill leva i. Många intressanta talare pratade om framtiden och vad kluster har för roll i utvecklingen. I slutändan handlar det om att skapa affärer och tillväxt kring medlemsföretagen utan att äventyra miljön, säger Paul Nemes.

Workshop om cirkulär ekonomi

Paper Province höll i en del av en workshop med temat cirkulär ekonomi.

– Vi pratade om klusters roll som drivande i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det blev intressanta diskussioner kring vårt bord, säger Paul Nemes.

Paper Province reste till Antwerpen tillsammans med projektet The Bioeconomy Region. Projektet går ut på att tillsammans med nyckelaktörer i Sverige och Norge arbeta för att skynda på utvecklingen av skoglig bioekonomi.

– Det var en av de saker vi lyfte på konferensen. Det gränsöverskridande samarbetet i The Bioeconomy Region tillför ett mervärde i hur vi tacklar miljöutmaningarna, säger Paul Nemes.