Varför ska vi jobba med jämställdhet?

Företag som aktivt bedriver jämställdhetsarbete skapar inte bara en arbetsplats med ett klimat som både män och kvinnor trivs i. De skapar även företag med bättre förutsättningar att skapa lönsamhet.

Olikhet gynnar gruppen

– Genom att arbeta med jämställdhetsfrågor rustar man företaget inför framtiden där jämställdhet kommer vara en hygienfaktor, säger Lena Witting, HR-konsult på Region Värmland och en av projektledarna i Attraktionskraft Värmland som arrangerade seminariet.

Jämställdhet stärker till exempel acceptansen för olikheter vilket kommer med många fördelar.

– Genom olika perspektiv utmanar vi varandra. Det leder till att vi får mer innovationskraft, säger Emma Jacobsson, processledare på Compare och projektledare i Attraktionskraft Värmland.

– För ju mindre lika vi är desto mer kan vi utmana varandra, inflikar Lena.

Andra fördelar som undersökningar har kunnat bevisa är färre sjukskrivningar, bättre trivsel, en mer inkluderande arbetsplats där till exempel oattraktiva jargonger urtvättas.

Attrahera arbetskraft

Att arbeta med jämställdhet är viktigt för att attrahera arbetskraft. Bland annat lyftes det att yngre i allt högre grad tenderar att ställa krav på jämställdhet och aktivt välja bort arbetsplatser som inte kan erbjuda det. Det räcker inte med att säga att man arbetar med jämställdhet, det behöver märkas i verksamheten för att på sikt kunna behålla många av medarbetarna med attraktiv kompetens.

Ökad lönsamhet

Under seminariet gjorde Pär Lärkeryd från Norra skog, ett gästspel. Företaget har lovordats för sitt jämställdhetsarbete som letts av Pär. Han konstaterade hur Norra Skogs arbete lett till just de fördelar som lyftes under seminariet – en mer hållbar arbetsplats, bättre arbetskultur och bättre lönsamhet.
Den 27 september kan du höra honom berätta om ”Ledarskap för innovation – verktyg för en värld i omställning”.

Seminariet var det första i en mötesserien som pågår under hösten 2023 och våren 2024. Den kommer bland annat behandla ämnen som ledarskap av unga, normer och fördomar samt breddad rekrytering. Den arrangeras av Region Värmland, Paper Province, Compare, IUC/Stål &Verkstad inom ramarna för det gemensamma projektet Attraktionskraft Värmland.