Var kommer bra idéer ifrån?

De flesta som kläckt fantastiska idéer och innovationer beskriver det som en “aha-upplevelse”, när de plötsligt “fick” sin idé. Men enligt författaren Steven Berlin Johnson, som du ser i det här klippet, växer idéer fram långsamt som synaptiska nätverk, och oftast genom att de kopplas samman med andra goda idéer.