Vanliga fördomar om fukt och träbyggande

Allt fler upptäcker fördelarna med att bygga i trä – i dag byggs det både högre, större och träets potential nyttjas på ett annat sätt. Samtidigt finns det skeptiska röster som menar att det fortfarande finns negativa aspekter kopplat till träbyggande. Hur ligger det egentligen till? Vad är fakta och vad är fördomar som bygger på bristande informationsunderlag? Det har byggföretaget Martinsons tagit reda på.

Martinsons Mythbusters är en reportageserie där Martinsons låter externa experter reda ut begreppen kring några av de vanligaste fördomarna. I två tidigare artiklar avhandlades brandsäkerhet och ekonomi. Nu ger konsulten Per Karnehed, fukt- och energiexpert, ge sin syn på träbyggande och fukt. Du hittar fördomarna och expertens svar på Martinsons hemsida: länk >