Valmets teknik möjliggör ligninutvinning i Klabin

Fler och fler ser möjligheterna i att separera ligninet från svartluten vid pappers- och massaproduktion. Bland de som nu vill skapa ett högre värde på ligninet genom extraktion finns Klabin, Brasiliens största tillverkare och exportör av förpackningspapper, som precis tagit emot Valmets pilotanläggning – LignoBoost.

LignoBoost är en unik teknik för uttag av högkvalitativt lignin från ett sulfatmassabruk som utvecklats av Innventia i samarbete med Chalmers tekniska högskola. Tekniken ägs sedan 2008 av Valmet.

Tekniken finns sedan tidigare installerad på industriella anläggningar i Sydamerika, Finland och USA. LignoBoost pilotanläggning i Brasilien är anpassad speciellt för behoven på plats där.

Tekniken finns i Värmland

Tekniken finns idag på plats i LignoCitys lokaler i Bäckhammar intill Nordic Paper, i form av en testanläggning. Den öppnades redan 2007 för att demonstrera LignoBoost-processen.

Idag är anläggningen en del av LignoCity som används för att främja utvecklingen av ligninanvändandet och företagandet kopplat till materialet och regionen.