Valmet startar pilotanläggning för hydrolys av biomassa

Valmet har installerat en ny pilotanläggning vid sitt research and development center i Sundsvall. Utrustningen har fått namnet BioTrac och ska användas för att testa och optimera hydrolys av biomassa. BioTrac är en del av Valmets satsning i att utveckla nya teknologier och processlösningar för bioraffinering som ska minska utsläpp av koldioxid.  Enligt Valmet är BioTrac flexibel i fråga om råmaterial och processalternativ och den kan anpassas till olika processteg. Hydrolys är ofta första steget i ett bioraffinaderi och det steget måste passeras oavsett vilken process som följer. Ytterligare raffinering av biomassan kan exempelvis vara produktion av bioetanol, biobaserade kemikalier eller biomaterial som bioplaster.
– Många företag vill ersätta sina fossila bränslen med förnybara material. Det som produceras i BioTrac-systemet och efterföljande processteg kan användas till produktion av biobaserade råmaterial för exempelvis plaster och kemikalier. Vi är säkra på att våra kunder uppskattar möjligheten att testa sina egna idéer i vår pilotanläggning, som i alla viktiga avseenden motsvarar den fullskaliga utrustning de är intresserade av, säger Rickard Andersson, vice president, Bio Technology and Environmental Systems, Valmet.
– I det nya BioTrac-systemet är det enkelt att hantera olika biomassor och vi kan enkelt följa och kontrollera vad som händer i processen. Systemet är i världsklass och är baserad på teknologi som ursprungligen utvecklades för massa- och pappersindustrin som Valmet har hundratals års erfarenhet av, säger Olof Melander, manager för Valmet Fiber Technology Center i Sundsvall.

Om hydrolys

Hydrolys är en kemisk process som under ökad temperatur och ökat tryck gör det möjligt att separera cellulosa och hemicellulosa i olika sockerarter och lignin. Både sockerarter och lignin kan sedan raffineras vidare.