Valmet levererar kartongmaskinsombyggnad för att öka produktionen på Skoghalls bruk

Valmet kommer att leverera en ombyggnad av en kartongmaskin på Stora Enso Skoghalls Bruk. Huvudmålet med projektet är att öka produktionskapaciteten för kartongmaskin 8 (KM 8). Tvåstegsprojektet planeras vara klart under andra halvan av 2023.

Det var i oktober 2021 som Stora Enso gick ut med nyheten om att utöka kartongproduktionen i Skoghall. Till följd av investeringen kan brukets årliga produktion av förpackningskartong ökas med cirka 100 000 ton, till en total kapacitet på över 900 000 ton, förutsatt att miljötillstånd ges.

Fortsatt samarbete

Projektet kommer att avlägsna flaskhalsar i en av de befintliga produktionslinjerna och genomföras i två steg, och genomförs vid de schemalagda underhållsuppehållen.

Marie Morin

– Investeringen stärker Stora Ensos förmåga att producera högkvalitativ och konkurrenskraftig konsumentkartong inom det växande segmentet vätske- och livsmedelsförpackningar, säger Marie Morin, platschef på Stora Enso Skoghalls Bruk.

– Vi har utvecklat KM 8 på Skoghall med Stora Enso under lång tid. Valmet genomförde en ombyggnad av formsektionen på samma maskinlinje 2017 -2020. Vi är glada över att fortsätta samarbetet i detta projekt, säger Per Holm, Vice President, Sales, Scandinavia, Valmet.

Valmets leverans i tvåstegsprojektet kommer att inkludera uppgraderingar av lagerberedningssystemet och en rad förbättringar i flera delar av kartongmaskinen.

Värdet på ordern offentliggörs inte, men det totala värdet av en order av denna typ och leveransomfattning är vanligtvis runt 30-40 miljoner euro, enligt Valmets pressmeddelande.

Om Stora Enso

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träkonstruktioner och papper. Koncernen har cirka 23 000 anställda och försäljning i över 50 länder. Stora Enso Skoghalls Bruk i är en modern tillverkare av konsumentförpackningskartong i världsklass och den totala årliga produktionen överstiger för närvarande 800 000 ton.