Valle Wood – ett praktexempel i massivträ  

Det här är Valle Wood i centrala Oslo. Den vackra byggnaden på 6 700 kvadratmetrar gör den till Norges största kommersiella byggnad – i massivträ.

Illustration: Lund+Slaatto Arkitekter, som ligger bakom designen av Valle Wood.

NCC har utvecklat och byggt det nyskapande projektet. 2017 togs det första spadtaget och sommaren 2019 kunde de första hyresgästerna flytta in. 

 – Den här byggnaden visar på förmågan att tänka nytt och miljövänligt. Vårt företag och våra partners har grön konkurrenskraft som en viktig grund i det dagliga arbetet. Genom att flytta till Valle Wood förstärker vi detta fokus, både i vårt dagliga arbete och på kontoret, säger Erik Røbech, projektledare på Union Project Management, en av hyresgästerna i Valle Wood. 

Det miljövänliga bygget kommer på sikt att spara över 40 procent koldioxidutsläpp jämfört med referensbyggnader i stål och betong.  

– Valle Wood symboliserar ett skifte inom hållbarhet med nya mer miljövänliga material och minskade utsläpp av växthusgaser. Samtidigt är projektet ett viktigt bidrag till utvecklingen av ett nytt kvarter i Oslo, säger Are Strøm, chef för NCC Building Norway.  

På Paper Province jobbar vi i samarbetsprojektet IndBygg för att byggnationer som exempelvis Valle Wood ska kunna bli verkliga även i Värmland och Dalarna.

Framtidens klimatvänliga material 

Vanligtvis använder byggbranschen stora mängder fossila material. Valle Wood är ett bevis på att det inte behöver inte vara så.

I skogen växer vårt naturliga, klimatsmarta och vackra byggmaterial. Trä är förnybart, binder koldioxid och minskar användningen av koldioxid, jämfört med stål och betong. 

Boverkets beräkningar visar att byggindustrin orsakade utsläpp av koldioxid  cirka 11,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2015. Det motsvarade 18 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. 

Det är inte byggnaden i sig, utan själva byggprocessen som står för de största utsläppen. Forskning visar att om man väljer trä istället för traditionella byggmaterial kan man halvera klimatpåverkan. 

Och inte nog med det. Förutom klimatvinsten under byggprocessen fortsätter träbyggnader att binda koldioxid under hela sin livslängd.   

Mängder med fördelar

Och fördelarna tar inte slut där 

  • Trä är enkelt att bygga med 
  • Det går snabbt.  
  • Eftersom materialet är lätt minskar behovet av transporter.  
  • Prisbilden blir i stort sett inte högre än med traditionella material, ibland blir det till och med billigare.  
  • Trä kräver inga stora resurser vid framställningen.  
  • Materialet är vackert att se på.  
  • Vi människor mår bra av att vistas i trämiljöer. Forskning visar till exempel att sjukhus av trä ger färre sjukdagar och att skolelever fokusera bättre i trämiljöer. 
  • Vid brand förkolnar träet, men bibehåller sin hållfasta förmåga. Det gör att byggnaden inte kollapsar av hettan. 
  • Massivträ ger ett bra inomhusklimat eftersom träet andas och har fukt- och temperaturreglerande egenskaper. Poröst trä ger varma golv utan behov av golvvärme.  

År 2045 ska vi inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Ska vi lyckas nå de målen måste vi börja nu. Att bygga mer i trä är framtiden! 

 

Image

Marja Wängestam

Kommunikatör

+46(0)734-22 82 09

marja.wangestam@paperprovince.com