Vägen till ett klimatneutralt Värmland – möjligheter med vätgas

Lokalt producerad vätgas, flera regionala tankstationer och vätgas som drivmedel för olika typer av transporter. Så skulle Värmland kunna se ut om bara några år enligt projektet VRAM som tagit fram en gemensam målbild för 2025.

– Vi har fått möjlighet att diskutera vätgasfrågan med olika aktörer och min förhoppning är att dessa dialoger bidragit till ytterligare kunskaper och tankar kring vätgasens roll. Sedan är det också värdefullt för oss på Paper Province att få en känsla för vilka behov och utgångslägen våra medlemmar har, säger Maria Natonska.

Maria Natonska, projektledare Paper Province.

Idag står den regionala transportsektorn för omkring 45 procent av växthusgasutsläppen.  Samtidigt har Värmland som målsättning att vara ett klimatneutralt län år 2030. Som en del i omställningen har ett antal aktörer i regionen skrivit under det elektrifieringslöfte som berör omställning av de tunga transporterna. 

Omställning av transporter 

För att klara omställningen inom transportsektorn behövs en flora av fossilfria bränslen där vätgas utgör ett av alternativen.  

– I Värmland utgör tunga transporter inom den skogliga bioekonomin en betydande del av godstransporterna på bland annat väg, och för denna typ av transporter har vätgasen stor potential, säger Maria Natonska. 

 Samarbete mellan aktörer 

Paper Province har drivit projektet VRAM i samarbete med Karlstads Energi, Inlandsbanan och Mejeritransporter. Dessutom har flertalet regionala aktörer medverkat. 

– Vi har utgått från en framtida produktion av fossilfri vätgas vid Hedenverket i Karlstad. Den lokalt producerade vätgasen skulle kunna försörja tunga transporter inom skoglig bioekonomi, lokal- och regionaltrafik samt ytterligare aktörer som till exempel vår projektpartner Mejeritransporter. Vätgasen har även potential att kunna distribueras ut i landet via Inlandsbanan i framtiden, säger Maria Natonska. 

“Kartlägga efterfrågan” 

Karlstads Energi har deltagit i projektet som en del av det arbete man gör för att kartlägga förutsättningarna för en framtida produktion av vätgas. 

– Vi tittar på möjligheterna att bredda verksamheten och genom det kunna bidra till samhällets omställning i en högre utsträckning, säger Johan Thelander som är affärsstrateg på Karlstads Energi. 

Han menar också att kunskapsutbytet mellan de olika aktörerna i projektet varit viktigt. 

– Vi har velat se hur efterfrågan på vätgas för transporter kan utvecklas i regionen. Det har varit en viktig del för oss att få en känsla för det, så vi kan skapa oss en uppfattning om när det kan vara möjligt att börja etablera den här typen av produktion, säger Johan Thelander. 

Bidragit till större kunskap

Illustration över målbilden 2025.

Projektet har bland annat resulterat i en större kunskap om vilka aktörerna i värdekedjan är och hur efterfrågan ser ut samtidigt som den gemensamma kompetensnivån inom vätgasområdet höjts.  Dessutom har en gemensam målbild tagits fram kring hur ett framtida vätgassamhälle i Värmland skulle kunna se ut 2025.

Utvecklingen går snabbare än vi trodde. Projektets initiala utgångsläge har fått förmånen att springas om av utvecklingens framfart, vilket såklart är positivt, säger Maria Natonska, projektledare på Paper Province.  

Här kan du se målbilden illustrerad och beskriven.

I samband med projektet har vi även tagit fram en rappport.  Vill du läsa den? Ta kontakt med projektledare Maria Natonska.