Utveckla ditt företag med agil kompetensutveckling

Qualifier hjälper ledare att utveckla sina verksamheter med hjälp av agil kompetensutveckling. Arbetssättet grundar sig på egna erfarenheter och har utvecklats från den praktiska verkligheten. ”Jag saknade konceptet i mina tidigare yrkesroller som produktionschef och planeringschef,” säger Simon Sachs Ståhl.

Qualifier – ett av Paper Province nyaste medlemsföretag – hjälper företag och organisationer att implementera en snabbare, mer strukturerad och bättre planerad verksamhetsutveckling. Med hjälp av en egenutvecklad molntjänst i form av en kompetensmatris styr Qualifier avdelningens kunskap mot ett definierat behov. Tankar konverteras till kunskap i mindre pusselbitar vilket gör helheten lättare att hantera och att förstå.

STÄNDIGT NYA PUSSEL

Hur kompetenspusslen ser ut på företag förändras hela tiden. Ett nytt pussel måste läggas om någon börjar eller slutar, nya maskiner köps, nya produktioner startar… Det går inte att säga i förväg vad som ska hända. På grund av det tycker Qualifier att företagsledarna ska frikoppla kompetensutvecklingen från medarbetarsamtalen.

– Världen är inte så statisk att vi kan bedöma alla behov och förändringar som kommer att ske under ett helt år, säger Simon Sachs Ståhl.

ANPASSAR EFTER VERKLIGHETEN

Med hjälp av Qualifiers koncept utvärderar ledaren hela tiden sitt behov och anpassar utvecklingen efter de förändringar som sker i verkligheten. Ledarna måste vara snabba och agera på avvikelser så att de hela tiden jobbar med rätt saker i rätt tid.

– Jag brukar säga att varje ledare ska lägga en timme varannan till varje vecka på att planera och styra sin avdelnings utveckling.

Företagsledarna ska ha kontroll på det långsiktiga behovet och planeringen men det gäller att realisera det som är viktigast i stunden.

MEDARBETARNA VET SVARET

– Första steget är alltid att definiera ”vad är viktigt i vår verksamhet?”. Det är bara medarbetarna som kan ge svaret på frågan. Genom att kartlägga deras kompetenser skapar vi en bred förankring och samsyn hos avdelningen vilket förenklar implementeringen. Denna enkla fråga följs av frågor som ”vem kan vad?” och ”vad är vårt behov?”

AGIL=LÄTTRÖRLIG

– När kartan är klar måste vi börja styra utvecklingen och vi kommer då till det ”agila”. Agil kommer från det engelska ordet agile som betyder smidig, vig och lättrörlig. Det är så det ska vara, det ska vara enkelt. Agil kompetensutveckling handlar om att göra lite men med hög frekvens.