Utomhuslektioner ska öka intresset för skogen

Skogen i skolan jobbar för att fler barn och unga ska upptäcka skogen och dess möjligheter. I snart 50 år har verksamheten bland annat tagit hjälp av utomhuspedagogik för att fler ska få lära om vad skogen har att ge.

Skogen i Skolans regionsamordnare i Värmland, Jens Meyer framför ett av uteklassrummen han byggt.

– Jag värnar om det fysiska och att vara ute i naturen. Här stänger vi av mobilerna och kopplar upp oss mot naturen istället, säger Jens Meyer.

Han är regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland sedan 1997 och är dessutom teknik- och slöjdlärare i botten.

– För mig är skogen ett tryggt rum att vara i och jag har alltid varit ute med mina klasser. Så var det redan innan jag blev engagerad i Skogen i Skolan 1997, säger Jens.

Alla lektioner kan hållas utomhus

Skogen i Skolans upplägg bygger helt på skolans villkor, värdegrund och  uppdrag. Dessutom är det helt frivilligt för lärare att använda sig av materialet och de utomhusklassrum som finns. 

– Allt bygger på en frivillighet, men du kan hålla alla typer av lektioner från förskoleklass till högstadiet utomhus, säger Jens Meyer.

Skogen i skolan har tagit fram utbildningspaket för pedagoger som finns både i fysisk form och digitalt.

Skogen i Skolans uppdrag är att sprida kunskap om skogen och dess möjligheter som en mångsidig och förnybar resurs som bidrar till en hållbar utveckling , både socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Vill locka fler till skogsbranschen

Skogen i Skolan vill också intressera ungdomar att söka sig till en utbildning och en yrkesbana inom skogsbranschen och har därför tagit fram utbildningspaket för pedagoger. Bland annat finns  digitala läromedel på skogslektioner.se som är helt kostnadsfria.

– På webben finns 250 färdiga lektioner med mål och lärarhandledning som kan användas utomhus.

Jens Meyer och Skogen i Skolan har dessutom byggt ett antal uteklassrum. 

– Uteklassrummen kan i princip se ut hur som helst.  Antingen är det mer byggt med väggar och tak, ett enklare vindskydd, bänkar med sittunderlag eller stenar runt en eldstad, säger Jens Meyer.

“Viktigt att skapa relation till skogen”

Väl utomhus arbetar lärare med sina klasser utifrån det ämne som undervisas.

– Du använder dig av det som finns omkring dig. Det kan handla om olika stationer där du ska mäta höjd på träd, mäta omkrets eller i årskurs nio kan du hålla på med volymberäkningar bland annat, säger Jens.

Han är övertygad om att verksamheten i Skogen i Skolan är viktig för dagens barn och unga.

– Många barn är inte ute så mycket i naturen så en viktig del för oss är att väcka intresset för skogen och skapa en relation till den.