Utökade möjligheter till avdrag för FoU

För att göra Sverige mer attraktivt att investera i har det beslutats att från den 1 april sänka arbetsgivaravgifterna för anställda inom forskning och utveckling ytterligare. Avdraget för FoU ökar från 10 procent till 20.

Sedan flera år tillbaka har det varit möjligt att göra skatteavdrag på arbetsgivaravgifterna för tjänster inom forskning och utveckling.

De nya reglerna innebär att FoU-avdraget från den 1 april 2020 ökats från 10 till 20 procent per anställd. Under 2020 är det dock bara tekniskt sett möjligt att få avdrag med 19,59 procent per månad. Samtidigt har också taket för avdraget höjts till cirka 900 000 kr per månad, vilket i normalfallet resulterar i ett maxbelopp på 10,8 miljoner kr per år.

Om man missat att göra avdrag kan man begära detta retroaktivt, vilket potentiellt innebär 16,5 miljoner kronor i avgifter att få tillbaka för åren 2014–2019.

Vad räknas som forskning och utveckling?

Företagens syn på vad som utgör forskning och utveckling är ofta mer begränsad än ramverket faktiskt är. Definitionen är bred och omfattar många aktiviteter.

Bland annat anses arbete som syftar till att skaffa ny kunskap för kommersiella syften vara forskning. Lika så anses arbetet med att använda dessa forskningsresultat för att utveckla nya varor, tjänster, produktionsprocesser, eller för att avsevärt förbättra befintliga sådana tillhöra avdragsgillt utvecklingsarbete.

Ett exempel på tillverkningsarbete som kvalificerar sig är förbättring av befintliga processer som är utformade för att höja produktionseffektiviteten eller minska kostnader eller resursslöseri. Det kan även handla om utveckling av hållbara förpackningsmaterial och liknande.

Läs mer här…