Utlysning: Utveckling inom regionala elektrifieringspiloter

Nu kan aktörer som redan har fått stöd för uppförandet av ladd- eller tankstationer inom de regionala elektrifieringspiloter söka kompletterande stöd för experimentell utveckling under genomförandet av piloterna.

Projektet ska på ett tydligt sätt bidra till elektrifiering av tunga transporter och koppla till publik laddinfrastruktur eller tankning för vätgas.

Det här kan du söka stöd för

Några exempel på stödberättigade projekt är utveckling av innovativ kommunikation för att underlätta för användare, nya funktioner vid själva laddningen eller vätgastankningen samt lösningar för att hantera elnätsfrågor eller tillgänglighets- och säkerhetsfrågor.

Vem kan söka?

Enligt Förordning om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter (2022:107) får stödet endast beviljas till de som redan har fått beslut att genomföra en regional elektrifieringspilot.

Så mycket kan du få i stöd

Stödnivån ligger på maximalt 25 procent av projektets stödberättigade kostnader. Små och medelstora företag kan få ett tillägg på ytterligare 20 procent respektive 10 procent.

Beslut om beviljade stöd

Ansökningar tas emot kontinuerligt och behandlas efter utlysningens stängning.

Energimyndigheten fattar beslut om vilka projekt som beviljas stöd våren 2022. Projekten kan pågå som längst till 30 september 2025.

Läs mer och ansök

Sista dag för ansökan 2023-04-14

Utlysta medel: 30 miljoner kronor