Utlysning: Innovativa lösningar för energi- och klimatomställningen

Du som har en innovativ lösning, produkt eller tjänst, som tar sikte på energi- och klimatomställningen, är välkommen att söka stöd hos Energimyndigheten.

Utlysningen riktar sig till större pilot- och demonstrationsprojekt. De stödberättigade kostnaderna i projektet måste minst vara sju miljoner kronor. Projektet ska huvudsakligen avse experimentell utveckling.

Tre kategorier

Projekt ska vara inom något av följande tre olika kategorier, alternativt en kombination av dessa:

  • produkt-, tjänst- eller prototypdemonstration
  • produktionsdemonstration
  • systemdemonstration

Vem kan söka?

Sökande kan vara företag, kommuner och andra offentliga organisationer samt universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner, forskningsinstitut samt andra forskningsorganisationer och civilsamhället.

Sista dag för inlämning av skiss är den 3 februari och sista dag för ansökan är 11 april.

Läs mer om utlysningen här