Utlysning: Stöd företag som drabbats av covid-19

Tillväxtverket öppnar upp för finansiering av projekt som kan ge stöd åt företag i Norra Mellansverige som drabbats hårt av coronakrisen.

Insatserna ska fungera som stödinsatser till det som EU och regeringen erbjuder för att hjälpa drabbade små och medelstora företag.

Utlysningen riktar sig till aktörer som vill arbeta med stödinsatser oberoende av branscher och som kan anpassas över tid. Det kan handla om:

  • Rådgivning och andra stödinsatser för hantering av covid-19-krisens effekter.
  • Rådgivning och utvecklingsprocesser för att skapa förutsättningar för att öka omställningsförmågan hos företagen.
  • Proaktiv hantering av uppkomna situationer med företagsnedläggning.
  • Rådgivning och kunskapsöverföring avseende krishantering inom företag.
  • Öka efterfrågan på produkter från drabbade företag, eller efterfrågan som skapar nya arbetstillfällen som ersätter förlorade jobb.

Sista ansökningsdag är 7 maj. Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Läs mer och ansök…