Utlysning: Stöd för projekt inom Industrins energi- och klimatomställning och Industriklivet

Har du ett forskningsprojekt som kan bidra till industrins energi- och klimatomställning? Genom Energimyndigheten kan du söka stöd för projekt som minskar utsläpp av växthusgaser och/eller bidrar till en mer effektiv energi- och resursanvändning.

Energimyndigheten välkomnar ansökningar för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till ett eller flera av nedanstående områden:

  1. Nettonollutsläpp från industrins processer.
  2. Negativa utsläpp.
  3. Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser.
  4. Hållbart företagande inom industrin.

Industrins energi- och klimatomställning

Programmets syfte är att möjliggöra en omställning till ett långsiktigt hållbart energisystem inom industrin. Programmet ska bidra till att uppfylla Sveriges mål om

  • 50 procent effektivare energianvändning 2030 jämfört med 2005 och noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 och därefter negativa utsläpp
  • noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 och därefter negativa utsläpp
  • ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material.

Sista ansökningsdag: 30 augusti 2023.

Här kan du läs om de fyra ansökningsområdena och utlysningen i sin helhet.

Du kan också delta vid informationsmöten 5 maj och 25 maj via teams.