Utlysning: Sök stöd för samarbetsprojekt i det europeiska partnerskapet CETPartnership

Nu kan du bidra till den globala energi- och klimatomställningen i internationella samarbetsprojekt. CETPartnership är ett nytt internationellt partnerskapsprogram där du som svenskt företag, offentlig aktör eller organisation kan söka finansiering för projekt som sker i samarbete med minst två andra länder. Nu välkomnar Energimyndigheten ansökningar i partnerskapets första utlysning.

Partnerskapet Clean Energy Transition är en ny satsning inom EU:s ramprogram Horisont Europa för forskning och innovation och ersätter de tidigare samarbetena inom ERA-Net.

Utlysningen är den första årliga utlysningen i CETPartnership. Partnerskapet förväntas pågå i minst sex år med åtminstone en utlysning per år. Energimyndigheten har avsatt 70 miljoner kronor för sökande verksamma i Sverige.

Partnerskapet och utlysningen är indelad i sju temaområden, så kallade Transition Initiatives (TRIs). Du kan söka finansiering för projektet inom ett av dessa områden:

  • Integrerade energisystem
  • Elproduktion
  • Koldioxidlagring, energilagring och förnybara bränslen
  • Värme- och kylsystem
  • Integrerade regionala energisystem
  • Industriella energisystem
  • Integration i bebyggelsen

Läs mer och ansök på http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/sok-stod-for-samarbetsprojekt-i-det-europeiska-partnerskapet-cetpartnership/

Sista dag för ansökan är 2022-11-23