Utlysning: Cirkularitet i industriell produktion

Produktion2030 finansierar projekt som utvecklar och testar nya tekniska lösningar i svensk tillverkningsindustri. Nu är ansökningsperioden öppen för att söka finansiering i Produktion2030:s 16:e utlysning: cirkularitet i industriell produktion. Ansökningsperioden öppnade den 18 maj och är öppen till den första september 2022.

Den globala tillverkningsindustrin genomgår en omfattande omställning för att möta hållbarhetsmål och minska industrins påverkan på miljö och naturresurser. Denna utlysning ska finansiera projekt vars resultat och effekter bidrar till ökad cirkularitet i industriell produktion inom tillverkningsindustrin i Sverige.

Två steg

Utlysningen är uppdelad i två steg och den totala utlysningsbudgeten är 50 miljoner kronor. Steg 1 genomförs som förstudier inför steg 2 som genomförs i form av storskaliga forsknings- och innovationsprojekt. Finansiering för steg 2 kommer endast att kunna sökas av projekt som godkänts i steg 1.

Strategiska innovationsområden

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Läs mer här