Utlysning: Småföretags digitala utveckling

Vill du vara med och vidareutveckla och testa metoder, arbetssätt och verktyg för att öka småföretagens digitala säkerhet? Nu kan innovations- och företagsfrämjande organisationer söka finansiering genom Tillväxtverket för att driva utvecklings­projekt för att stärka företagens affärsstrategiska arbete för en säker digitalisering. Projektägare ges samtidigt en möjlighet att söka pengar för kompetensutveckling av egen personal.

Globaliseringen accelererar digitaliseringstakten i företagen. De positiva effekterna är uppenbara, men det finns även en baksida i form av ökade cyberrisker, IT-incidenter och så kallade tredjepartsrisker där både företag och leverantörer använder sig av underkonsulter och externa system. Digitalisering och digital säkerhet bör vara en integrerad del av företagens strategiska affärs- och verksamhetsutveckling och av riskhanteringsarbetet.

Lägsta belopp för ansökan är 300 000 kr. Cirka 10 miljoner kronor finns totalt till förfogande.

Läs mer och ansök senast den 7 juni.