Utlysning: Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin

Vinnova öppnar en utlysning för omställning i spåren av coronakrisen. Syftet är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället nu står inför. Med det här erbjudandet ges stöd till initiativ som genom samverkan mobiliserar för innovation för en hållbar framtid.

Vad kan ni söka för?

Projekt som bidrar till omställning av produktion eller verksamhet, där en första lösning är redo inom 6-12 månader. Ansökningar ska utgå från de nya behoven som uppstår på grund av corona.

Vem kan söka?

Projekt om minst två aktörer, varav en ska vara utvecklande aktör och en behovsägare. Med behovsägare menas den aktör som har nytta av lösningen och som ska ta hand om (förvalta, använda, sprida) resultatet av projektet. Alla sökande parter måste vara juridiska personer.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka maximalt 1 miljon kronor per projekt. Krav på medfinansiering kan finnas. 10 miljoner är avsatt till varje bedömningsomgång.

Mer information och viktiga datum

I det här erbjudandet bedöms ansökningar vid flera tillfällen. Därför har Vinnova delat in ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag. Aktuella tidsperioder ser du här:

I utlysningstexten på Vinnovas webb hittar ni all information om utlysningen, bland annat detaljerad information om bedömningskriterierna och formella krav. Det är viktigt att ni läser den noga innan ni påbörjar er ansökan. Texten och mer information om upplägget och viktiga datum finns på Vinnovas hemsida. Klicka här > för att läsa mer.

Fler utlysningar

Just nu har Vinnova 25 olika erbjudanden om finansiering på sin webb. Gå in och se om något passar er: vinnova.se