Utlysning: Laddning för allmänheten – publik laddinfrastruktur

Vill du satsa på fossilfri framtidsteknik genom att bygga laddstationer för allmänheten? Då kan du få ekonomiskt stöd via Klimatklivet. Skicka in ditt anbud senast den 7 oktober.

Klimatklivet är ett investeringsstöd som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. Just nu är det öppet att ansöka om stöd för att bygga laddstationer för allmänheten.

Utlysning avser vissa geografiska områden och kan ge stöd med upp till 70 procent av investeringskostnaden.

Läs mer om utlysningen.