Utlysning: Innovativa Startups steg 1 våren 2021

Är ni ett nystartat företag som vill bidra till hållbar tillväxt på en global marknad, vars verksamhet baseras på nyskapande produkter eller tjänster och har en skalbar affärsmodell? I så fall kan erbjudandet Innovativa Startups från Vinnova vara något för er.

I programmet Innovativa Startups vill Vinnova stödja unga, innovativa och jämställda företag som med hjälp av finansieringen validerar, verifierar och utvecklar sin affär och den lösning affären bygger på. Målet är att skapa förutsättningar för företag att utveckla sina verksamheter i faser där annan finansiering är svår att få.

Vad kan ni söka för?

Ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen eller skapa strategier för att skydda företagets nya lösning.

Vem kan söka?

Små, nystartade företag som är yngre än fem år, har en årsomsättning lägre än två miljoner kronor och inte har delat ut vinst.

Hur mycket kan ni söka?

I detta steg kan ni söka 300 000 kronor.

Läs mer på Vinnovas hemsida >