Utlysning: innovativa lösningar för att hantera utbrottet av Coronaviruset

Europeiska kommissionen söker nystartade företag och små och medelstora företag med teknik och innovationer som kan hjälpa till att behandla, testa, övervaka eller råda bot på andra aspekter av Coronavirus-utbrottet.

Tidsfristen för ansökningar  är kort och löper ut onsdagen den 18 mars. Läs mer på Europeiska kommissionens hemsida >