Utlysning: Innovationsprojekt i små och medelstora företag

Vinnova utlyser upp till två miljoner kronor för projekt som ska leda till nya produkter, tjänster eller processer. Exempel av godkända aktiviteter är framtagning av prototyper, demo, testning och validering.

Aktiebolag med minst tre och max 249 anställda som kan presentera minst 2 årsredovisningar och med driftställe i Sverige kan ansöka om finansieringen. Företaget ska kunna visa att de kan stå för sin del av finansieringen. Det går att ansöka om upp till två miljoner kronor. Vinnova kan finansiera upp till 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Vad handlar erbjudandet om?

Små och medelstora företag utgör en betydande del av det svenska näringslivet vad gäller antal företag och antal anställda. Vi vill som en del av vårt uppdrag stärka innovationsförmågan hos små och medelstora företag och främja deras konkurrenskraft, attraktivitet och långsiktighet.

Inom ramen för denna utlysning vill vi finansiera projekt som ska leda till produkter, tjänster eller processer som:

  • är nya eller väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden
  • har ett högt värdeskapande för företaget eller dess kunder och stor kommersiell potential på relevant marknad (nationellt eller internationellt)
  • är hållbara i linje med något eller några av målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030

Vinnova erbjuder inte möjlighet att söka stöd för att utreda marknadsmässiga eller immaterialrättsliga förutsättningar. Vinnova förväntar sig att dessa aspekter är utredda innan ni skickar in er ansökan.

I första hand riktas erbjudandet till företag som redan har en produkt på marknaden och som nu vill utveckla nya produkter, tjänster eller processer som har ett nyhetsvärde på marknaden och ett högt värdeskapande för företaget eller dess kunder. Ett lyckat projektresultat ska skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i Sverige.

Lär mer på vinnova.se