Utlysning: Innovationsprojekt i företag

Har du ett innovativt utvecklingsprojekt med internationell marknadspotential, som är i ett så tidigt utvecklingsskede att banker, investerare och andra privata finansiärer ännu inte vågar satsa på det? Då kan ni få bidrag från Vinnova för att utreda marknadsförutsättningarna och gå från idé till fungerande prototyp eller version. 
Du som kan söka befinner dig i en tidig utveckling av en produkt, en tjänst eller ett koncept som är nyskapande eller väsentligt bättre än vad som redan finns i branschen. För att du ska kunna söka ska du vara ett svenskt aktiebolag eller ekonomisk förening med max 250 anställda.

BIDRAG I TVÅ NIVÅER

1. Full finansiering upp till 500 000 kronor
Företag som har bedrivit verksamhet i upp till fem år kan ansöka om 100 procents finansiering av ett projekt.
2. 25-50 procents finansiering upp till 5 miljoner kronor
Om projektet behöver mer finansiering än 500 000 kronor eller om företaget som söker har funnits i mer än fem år kan vi finansiera projektet med upp till 50 procent.
Utlysningen ersätter tidigare utlysningar Forska&Väx och VINN NU.

VIKTIGA DATUM

Sista ansökningsdag: 24 mars, kl.14:00
Beslutsdatum 4 juni