Utlysning: Innovationer för ett hållbart samhälle

Nu har du möjlighet att skicka in en ansökan för finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt inom miljö och transport. Vinnova som står bakom utlysningen skriver ”Med utlysningen finansierar vi projekt som har potential att skapa nya innovativa lösningar med relevans för Sveriges miljömål eller transportpolitiska mål”. 
Projekten ska bidra till att bygga upp eller förstärka befintlig kompetens i förhållande till det internationella kunskapsläget. På så sätt kan projekten stimulera en utveckling som stärker svensk konkurrenskraft. För en transparent och långsiktig kunskapsuppbyggnad ska universitet, högskolor och forskningsinstitut leda projekten.
Utlysningen riktar sig till svenska universitet och institut i samverkan med användare. Man kan ansöka om max fem miljoner kronor per ansökan.

VIKTIGA DATUM

Öppningsdatum: 10 mars
Informationsmöte: 9 april
Sista ansökningsdag: 3 juni
Beslutsdatum: 15 oktober
Mer information och anmälan