Utlysning: Industrins energi- och klimatomställning

Energimyndigheten har nu öppnat den andra utlysningen i programmet Industrins energi- och klimatomställning.

Utlysningen riktar sig till dig som har ett forskningsprojekt som kan minska utsläppen från industrin eller leda till energi- och resurseffektiviseringar inom industrin. Alla typer av aktörer är välkomna att söka stöd, från akademi och institut till industri och leverantörer av produkter och tjänster.

Utlysningen är öppen fram till och med 2020-06-02 och utlysta medel är 50 miljoner kronor

Läs mer om utlysningen här och se vad du kan söka stöd för. Du är välkommen att kontakta någon av oss som jobbar med programmet via telefon eller e-post se kontaktuppgifter nedan.

På Energimyndighetens hemsida kan du även läsa mer om övriga utlysningar, bland annat Industriklivet.

Kontaktpersoner:
Jenny Köhler (016-542 06 40)
jenny.kohler@energimyndigheten.se

Fredrik Backman (016-544 24 52)
fredrik.backman@energimyndigheten.se

Isabella Gustafsson (016-544 21 62)
Isabella.Gustafsson@energimyndigheten.se