Utlysning: Hypotesprövning för nyskapande projekt i två steg

Hypotesprövning är BioInnovations snabbspår. Utlysningsformen är ett komplement till programmets mera långsiktiga strategiska utlysningar. Här kan projekt under ett halvår utvärdera ett koncept eller en idé. Projekt som visat sig lyckosamma kan sedan gå vidare och ansöka om steg 2 där de under en längre tidsperiod får en större finansiering.

Projekten leds övervägande av företag och bygger på hypoteser om lösningar som kan vara tekniskt nyskapande och banbrytande med stor marknadsmässig potential, eller kommersiellt nyskapande med tydligt kundfokus och potential att snabbt nå marknad. Gemensamt för projekten är att de fångar visionära idéer som kan bidra till övergången till en biobaserad ekonomi.

Från och med våren 2019 är utlysningen för hypotesprövning steg 1 en ständigt återkommande utlysningsform inom BioInnovation. En ny ansökningsperiod öppnar den 28 april 2021. Läs mer här!

Steg 1

Hypotesprövning steg 1 riktas till projekt som vill verifiera, avfärda eller bekräfta innovativa uppslag för mer omfattande projekt. Projektens frågeställningar har högt nyhetsvärde och hög osäkerhetsfaktor jämfört med traditionella projekt. Utlysningen vänder sig i första hand till tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster.

Steg 1 kan sökas vid valfri tidpunkt under året. Utlysningen för steg 1 har två avläsningstillfällen och bedömningar per år. Observera att ansökan måste vara inlämnad senast klockan 14.00 på sista dagen för avläsning för att komma med i avläsningsomgången. Projekten i steg 1 kan söka maximalt 500 000 kr och projekttiden är max sex månader.

Läs mer om utlysningen!

Steg 2

Projekt som gått igenom Hypotesprövning steg 1 kan ansöka om en fortsättning i steg 2. I steg 2 förväntas ett mindre antal projekt få större finansiering för att under cirka två år arbeta vidare kring en bekräftad hypotes. Här handlar det om mer omfattande projekt som utvecklar den bekräftade hypotesens unika kundvärden och marknadsmöjligheter nationellt eller internationellt.

Projekt som slutrapporterat i steg 1 kommer att kontaktas och få erbjudande om att ansöka om steg 2 vid tre tillfällen. Erbjudandet kommer att kommuniceras från Vinnova med ungefär ett halvårs mellanrum. Med de här två stegen vill BioInnovation i samverkan med Vinnova på ett snabbt och effektivt sätt stötta nya idéer och erbjuda en sömlös övergång från steg 1 till steg 2 och på så vis främja den biobaserade utvecklingen.