Utlysning från PiiA: Digitalisering av industriella värdekedjor

Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation, PiiA, erbjuder medel att söka för Digitalisering av industriella värdekedjor, hösten 2020.

Syftet med erbjudandet är att initiera genomförbarhetsstudier samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor. Inriktningen är framväxande teknologier, tjänster och nya affärsmodeller. Exempel kan vara det digitala samspelet mellan kund och leverantör, interaktion människa-maskin där teknik som Articifial Intelligence (AI), Augmented och Mixed reality (AR och MR) och kognitiva system appliceras för att skapa värde i olika led.

Vad kan ni söka för?

Initiera och genomföra genomförbarhetsstudier samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor.

Vem kan söka?

Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer (juridiska personer).

Hur mycket kan ni söka?

Preliminärt 600 000-5 000 000 kronor beroende på typ av projekt.

Läs mer om erbjudandet här >