Utlysning från Piia: Dataanalys i processindustrins värdekedjor

Nu öppnar det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT & Automation (Piia) en utlysning. Syftet med utlysningen är att öka hållbarhet och konkurrenskraft hos svensk processindustri genom att öka användningen av ny teknik och avancerad dataanalys i värdekedjor kopplade till processindustrin, både inom och mellan företag.

Med processindustri avses processer med kontinuerliga flöden, som exempelvis i stål- eller pappersindustrin. Diskret tillverkning, det vill säga tillverkande industri, ingår inte i PiiAs fokusområde.

Utlysningen riktar sig till er som vill genomföra genomförbarhetsstudier eller forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på dataanalys i processindustrins värdekedjor. Projekt ska vara av strategisk betydelse för medverkande företag och forskargrupper samt leda till tillväxt och stärkt marknadsställning för Sverige inom processindustrin.

Projekten förväntas adressera någon eller några av nedanstående aspekter kopplat till processindustriella utmaningar:

 • Tillgängliggörande av industriella data inom företag eller mellan företag.
 • Affärsmodeller kopplade till att dela industriella data mellan företag.
 • Avancerad analys av industriella data, kopplat till reella behov hos processindustrin.
 • Digital säkerhet och integritet vid delning av data mellan och inom företag.
 • Data som möjliggörare för en hållbar och cirkulär processindustri.

Följande två typer av projekt finansieras i denna utlysning:

 • Genomförbarhetsstudie – Upp till 9 månader, maximalt bidrag 600 000 kronor per studie
 • FUI-projekt – Upp till 36 månader, maximalt bidrag 5 000 000 kronor per projekt

Läs mer och ansök här.

Viktiga datum

 • Öppningsdatum 10 februari 2021
 • Sista ansökningsdag 27 maj 2021 klockan 14:00
 • Senaste beslutdatum 10 september 2021
 • Projektstart tidigast 15 september 2021
 • Projektstart senast 15 oktober 2021

Kontakt

Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter: Peter Wallin, programchef, PiiA. Telefon 072-450 07 50, e-post: peter.wallin@sip-piia.se

Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll: Sanja Šain-Strömberg, utlysningsansvarig på Vinnova, telefon 08-473 31 13, e-post: sanja.sain-stromberg@vinnova.se