Utlysning från Mistra: projekt som bidrar till hållbar utveckling

Mistra Innovation inbjuder nu små och medelstora svenska företag att tillsammans med akademiska forskningsorganisationer lämna in ansökan om forskningsprojekt. Projekten ska bidra till att lösa miljöproblem och bidra till en hållbar utveckling i samhället.

Mistra utökar forskningsprogrammet Mistra Innovation 23 med ytterligare en utlysning. Utlysningen öppnar den 10 februari. Små och medelstora företag kan söka forskningsmedel för att utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter i samarbete med forskare.

Även icke svenska organisationer och företag inbjuds att delta i projekten. Dock ska huvudsökande och värdforskningsorganisationen båda vara svenska.

Det övergripande målet med MI23 är att uppmuntra till innovativa idéer med hög risk och avsevärd potential genom samverkan av små och medelstora företag med högskolor och andra akademiska forskningsorganisationer. Mistras investering ska leda till nya konkurrenskraftiga produkter, processer och/eller tjänster vilka radikalt minskar belastningen på miljön och bidrar till en hållbar utveckling.

Läs mer om utlysningen och ansök på Mistras hemsida.