Utlysning från Energimyndigheten: Har du en affärsidé som bidrar till ett biobaserat och hållbart samhälle?

I den här utlysningen ger Energimyndigheten stöd till projekt som har potential att accelerera energi- och klimatomställningen genom biobaserade koncept.

Ansökningar som tar fram beslutsunderlag för en framtida kommersialisering är välkomna att söka. Varje ansökan kan beviljas maximalt 1 miljon kronor i stöd och utlysningen omfattar cirka 15 miljoner kronor totalt. Projektet får vara maximalt 12 månader långt.

Konceptet ska ha potential att bidra till energi- och klimatomställningen som gör Sverige fossilfritt samt öka försörjningstryggheten av energi.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till att nå utlysningens syfte kan söka. Utlysningen vänder sig främst till aktörer som bedöms ha förmågan att driva en affärsidé hela vägen mot kommersialisering.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i slutet av maj för ansökningar inkomna före 25 april och i juli för övriga ansökningar. Projektet kan starta tidigast cirka 10 veckor efter ansökningstillfället.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten som du hittar här: https://www.energimyndigheten.se/utlysningar/har-du-en-affarside-som-bidrar-till-ett-biobaserat-och-hallbart-samhalle/

Om Bio+ programmet

Programmet Bio+ syftar till att utveckla biobaserade lösningar och värdekedjor samt öka kunskapen och kompetensen om hur dessa bör samspela med varandra och med övriga energisystemet. De framtagna lösningarna och värdekedjorna ska vara konkurrenskraftiga.

Om programmet Bio+

Öppen informations- och frågestund om utlysningen via Teams

Planerar du en ansökan och vill ställa frågor om innehåll och förfarande? Vill du lyssna till information och andras frågor som ett steg i utformningen av din ansökan? Då är du välkommen att delta.

Fredag 25 mars 2022, klockan 14.00-14.50. Klicka här för att ansluta till mötet

Ingen anmälan behövs. Det är bara att ansluta direkt genom att klicka på länken till mötet ovan.

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Skicka e-post till biop…@energimyndigheten.se och ange Bioplus 2022 – Affärsidé i ämnesraden.