Utlysning: Framtidsprototyper 2022

Vinnova erbjuder framtidsforskare, innovatörer och kreatörer att skicka in skisser på framtidsscenarier – för att i ett senare skede få chans att söka bidrag till att utforma upplevda framtidsprototyper. Syftet är att skapa dialog kring hur vi tar oss an viktiga långsiktiga framtidsfrågor med hjälp av innovation.

Vad kan ni söka för?

I detta skede kan du ansöka med en idé, som genom coachning tillsammans med andra sökande kan utvecklas till en ansökan till nästa steg: Framtidsprototyper – genomförande, i vilket bidrag kan sökas för att gestalta möjliga framtider och dialoger.

Vem kan söka?

Enskilda personer, team eller organisationer som vill gestalta möjliga framtider och dialoger. Exempelvis i roller som kreatörer, konstnärer, designers, platsägare, framtidsforskare eller samtalsledare.

Hur mycket kan ni söka?

I denna fas kan ni inte söka finansiering, utan endast för att få tillgång till internationella coacher och nätverk för utformning av nästa stegs ansökan. Det är krav på genomgången skissfas för att senare kunna söka finansiering för genomförande.

Läs mer och ansök via Vinnovas hemsida: www.vinnova.se/e/framtidsprototyper/

Ansökan stänger den 10 mars 2022 kl 14:00