Utlysning: Främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs

Data blir allt viktigare för företag för intern effektivisering och uppföljning och för att vidareutveckla eller utveckla helt nya affärsmodeller. Sverige ligger efter andra jämförbara länder i att nyttja data för affärsutveckling. Framförallt små och medelstora företag behöver lyfta sitt användande av data för att förbli konkurrenskraftiga. Denna utlysning vänder sig till företagsfrämjande organisationer.

Tillväxtverket har under vintern gjort en kartläggning av tillgång till data i olika branscher och sektorer som en del av regeringsuppdraget “Uppdrag att främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs”. Den visar att det finns god tillgång till data med stor potential i många branscher. Kartläggningen pekar särskilt ut att Tillverkningsindustri, Gröna näringar, Transportbranschen och Besöksnäringen har goda förutsättningar att utveckla nya affärer med hjälp av data.

Tillväxtverket öppnar nu baserat på resultatet i kartläggningen en utlysning till aktörer som arbetar med affärsutveckling, data och företagsfrämjande åtgärder i ovan nämnda branscher.

Vem kan söka?

Satsningen vänder sig till företagsfrämjande organisationer eller andra aktörer som erbjuder mindre företag kvalificerad affärsutveckling. Sökande ska:

  • vara en aktör som arbetar företagsnära med affärsutveckling
  • ha (digital) kompetens kopplad till hur företag kan utveckla sin verksamhet och affär med hjälp av data
  • god kännedom om målgruppen, dess specifika utmaningar och behov som kan relateras till nyttjande av data som resurs
  • ha tillgång till en genomtänkt metod som kan användas eller utvecklas till att passa målgruppen och/eller arbetar i dag i miljöer med tillgång till data och därtill knutna ekosystem (till exempel testbädd)
  • ha specifik kompetens för projektets genomförande
  • visa på att insatsen har ett tydligt fokus på lärande, metod- och kunskapsutveckling samt skalbarhet.

Sökanden ska ha egen kompetens eller knyta kompetens till sig som har:

  • grundläggande teknisk förståelse vad som krävs för att använda data
  • grundläggande förståelse för säkerhetsfrågor relaterade till data
  • ha resurser och förmåga att kunna knyta hållbarhetsfrågor till projektet och målgruppen

Ansökningstiden är öppen under perioden 2020-07-09—2020-08-20.

Läs mer om utlysningen på Tillväxtverkets hemsida