Utlysning: Få stöd till verifiering av nya produkter och tjänster

Energimyndigheten erbjuder stöd med upp till två miljoner kronor till projekt för verifiering av nya produkter och tjänster. De ska ha ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet.

Den aktuella utlysningen syftar till att bidra till ett framtida hållbart energisystem genom att stödja verifiering av nya energiinnovationer samt förbereda dessa inför en kommersiell fas eller inför ett större pilot- och demonstrationsprojekt.

Utlysningen avser stöd i form av bidrag med högst 45 procent av godkända stödgrundande kostnader. Maximalt stödbelopp per projekt är 2 miljoner kronor.

Energimyndigheten vill gärna se fler ansökningar från tjänstesektorn och icke-traditionella energiinnovationer.

Sista dag att lämna in ansökan är 3 juni.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till svenska små och medelstora företag (SMF) som är juridiska personer. Den är inriktad mot innovationer (produkter och tjänster) som kan bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering, och som därutöver även kan uppvisa en tydlig kundnytta, god affärspotential samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning. Innovationen ska ha en trovärdig potential att kunna bidra till omställningen av energisystemet i Sverige eller globalt samt bör kunna bidra till fler svenska jobb och ökade svenska exportintäkter.

Läs mer…