Utlysning: Cirkulär ekonomi och materialanvändning inom planetens gränser

Har du en idé med potential att bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? Då finns nu möjlighet att söka upp till 8 miljoner kronor i projektstöd. Projekt som utvecklar och demonstrerar lösningar för hållbar resursanvändning kan få stöd. Utlysningen genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source.

Utlysningen riktar sig till projekt som vill utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som bidrar till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi. Med resurser menar vi fysiska resurser så som till exempel material, komponenter, produkter, byggnader, infrastruktur, livsmedel med flera.

Komplexa utmaningar kräver en stor variation av lösningar. Vi välkomnar därför en bredd av projekt från flera branscher, olika typer av konstellationer och olika typer av lösningar. För att projektet ska anses ligga inom ramen för utlysningen måste projektansökan på ett tydligt sätt beskriva hur resultaten förväntas bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi. I ansökan ska också projektresultatens ekonomiska potential samt när i tiden de positiva effekterna av projektet förväntas uppstå, finnas beskrivet.

Alla typer av tillämpade forsknings- och innovationsprojekt och demonstrationsprojekt välkomnas. Även genomförbarhetsstudier, det vill säga utvärdering och analys av potential för ett tilltänkt projekt, kan få stöd.

Vem kan söka?

Alla organisationer som kan bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi kan söka. Exempelvis:

  • Företag till exempel industriföretag, leverantörer av teknik och tjänster
  • Forskningsinstitut
  • Universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • Offentlig sektor eller andra organisationer.

Vi uppmuntrar särskilt projektkonstellationer där behovsägaren eller behovsägarna ingår. Totalt omfattar utlysningen cirka 45 miljoner kronor.

Fullständig information om utlysningen och hur du ansöker hittar du på Energimyndighetens hemsida.

Tidplan

Sista ansökningsdag är 14 mars 2022.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd planeras i juni 2022.

Projektet kan starta tidigast augusti 2022.

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Frågor angående programmet samt utlysningens innehåll och inriktning

Klas Cullbrand, innovationsledare för RE:Source
Telefon: 0737-188669
E-post: klas.cullbrand@resource-sip.se

Frågor angående ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor

Jenny Köhler, utlysningsansvarig Energimyndigheten
Telefon: 016-542 06 40
E-post: jenny.kohler@energimyndigheten.se

 

Den 21 januari hölls ett webbinarium där utlysningen presenterades. Du kan se inspelningen HÄR

HÄR hittar du Powerpoint-presentationen från webbinariet.

Om RE:Source

Utlysningen genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. Programmet ska bidra till materialanvändning inom planetens gränser genom innovation och konkurrenskraft och är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogrammen är att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och internationell konkurrenskraft.