Utlysning: Biobaserade material designade för cirkulära flöden

Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation stödjer projekt som vill utveckla biobaserade material eller materialsystem designade för cirkulära flöden.

Materialen ska ge lika bra eller bättre prestanda än befintliga produkter. Även materialsystem som består av biobaserade komponenter och andra material är relevanta.

Materialen och materialsystemen ska vara designade för cirkulära flöden. Det innebär att komponenterna ska vara möjliga att återanvända eller återvinna som råvara i samma eller andra värdekedjor.

Tänkbara tillämpningsområden för projekt är förpackning, bygg och fordon men andra områden är inte uteslutna. Hållbarhetsbedömningar, exempelvis genom livscykelanalys, ska ingå i alla projekt. Utveckling av nya affärsmodeller kan ingå om detta krävs för fortsatt kommersialisering.

Sista ansökningsdag: 7 april 2020

Läs mer här