Utlysning: bidra till ett hållbart Värmland

Region Värmland arbetar för att Värmland ska vara en livskraftig och attraktiv region, nu och i framtiden. För att lyckas behövs den gemensamma kraften från hela Värmland. Nu utlyser vi medel till projekt som bidrar till hållbar utveckling.

Du kan söka medel för att:
• Testa hållbara lösningar i praktiken inom till exempel jämställdhet, land och stad, håll- bara resor i regionen, smart specialisering, social innovation, lokala servicelösningar, digitalisering eller hållbar energianvändning.
• Genomföra analyser, kartläggningar kopplat till vilka normer som hindrar eller främjar en utveckling av Värmland som en hållbar, smart och sammanhållen region normer kopplat exempelvis till kön, land och stad, integration och kompetensförsörjningsfrågor.
• Skapa nya samverkansformer som kan behövas mellan olika delar av länet för att ta vara på den utvecklingskraft som finns i att låta människor skapa egna attraktiva livsmiljöer.
• Utveckla nya arbetssätt och metoder för att integrera samtliga hållbarhetsaspekter i utvecklingsarbetet.

Vem kan söka?
Intresse- och branschorganisationer, ideella- och ekonomiska föreningar samt kommuner. Bidrag lämnas inte till enskilda personer eller företag. Inte heller till investeringar.

Mer information
Klicka här för mer information och kontaktuppgifter. Ansökningsblankett tillgänglig från och med 18 augusti.