Utlysning: Banbrytande idéer inom industriell utveckling

I den här utlysningen finansierar Vinnova hypotesprövningar eller förstudier för att testa banbrytande idéer. Syftet är att organisationer ska kunna testa idéer som kan få stor betydelse för industrins utveckling men där risknivån är sådan att det är svårt att hitta annan finansiering.

Vill du testa något banbrytande kopplat till utvecklingen av en teknik, metod eller strategi som radikalt kan påverka den industriella utvecklingen? Då kan du ansöka om maximalt 500.000 kr för projekt på upp till 12 månader och start senast december 2018 för en förstudie eller hypotesprövning där en idé kan testas och ges förutsättningar för fortsatt forskning eller utveckling, som kan leda till radikalt nya produktionssystem, produkter, material, tjänster, metoder eller strategier inom industriell utveckling.

Läs hela utlysningstexten och mer om hur du ansöker här:
https://www.vinnova.se/e/banbrytande-ideer-inom-industriell-utveckling/banbrytande-ideer-inom-industriell-utveckling-2018/