Utlysning: Ansök om stöd för att skala upp med hjälp av digitalisering

Nu kan små och mellanstora företag ansöka om en plats i DigiCirc med chans till finansiering för att växa inom bioekonomi med hjälp av digitalisering.

DigiCirc är ett projekt som stärker den cirkulära ekonomin genom digitala verktyg. Projektet stödjer innovativa små och medelstora företag som befinner sig i en utvecklingsfas. Bland annat genom ett acceleratorprogram som företag nu kan ansöka till. Sammanlagt kommer programmet att dela ut 2,4 miljoner euro till 45 utvalda företagskonsortier.

DigiCircs acceleratorprogram innefattar tre olika områden: Circular Cities, Blue Economy och Bioeconomy. Det är programmet Bioeconomy som du nu kan söka till, vilket har en total budget på 800 000 euro som kommer att finansiera minst 15 konsortier bestående av små och medelstora företag. För att ansöka går du ihop med ett annat litet eller mellanstort företag (högst 249 anställda och en årsomsättning om högst 50 miljoner euro).

Det intensiva och innovativa innovationsstödpogrammet pågår under 12 veckor. Det innebär inte bara finansiering utan också ny kunskap för deltagande företag, allt med fokus på digital teknik som bidrar till att lösa specifika utmaningar inom bioekonomin. De fem bästa konsortierna kommer efter genomfört acceleratorsprogram belönas med ett bidrag på 100 000 euro.

Läs mer på digicirc.eu/bioeconomy och ansök senast 10 november.

Image

Magnus Persson

Projektledare


+46 (0)70 342 79 41
magnus.persson@paperprovince.com