Utlysning: AI i klimatets tjänst

Nu erbjuder Vinnova möjligheten att få projekt kopplade till AI och klimatet finansierade genom en utlysning.

Erbjudandet riktar sig till er som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser eller till att samhället anpassas till de klimatförändringar vi inte kan förhindra.

Utlysningen är en gemensam satsning av Vinnova och Formas inom det nationella forskningsprogrammet om klimat, med en internationell bedömningsgrupp. Därmed rekommenderas sökande att skriva på engelska.

Genom utlysningen har du möjlighet att få finansiering för att utveckla din forskningsidé och kunskap med upp till 80 procent. Projekt som finansieras löper mellan två och tre år, med ett bidrag på mellan fem och sju miljoner kronor.

Sista ansökningsdag är 25 april.

Läs mer och ansök här…