Utlysning: 10 miljoner till hållbarhetsprojekt

Lidl Sverige utlyser 10 miljoner kronor till hållbarhetsprojekt kopplat till en av vår tids stora miljöutmaningar – plasten.

Lidl vill vara en aktiv del av lösningen och söker nu hållbarhetsprojekt att stödja som exempelvis kan handla om att minska eller undvika plast, utveckla alternativa material eller att driva beteendeförändring hos konsument. Initiativet är möjligt tack vare en prishöjning på plastbärkassar med 50 öre.

Utlysningen är öppen för högskolor, universitet och ideella föreningar fram till den 14 oktober 2019.

Vad kan du ansöka för?

Projekt som får stöd ska bidra till en eller flera målsättningar:

 • minska eller undvika användningen av plast
 • design och innovation av produkter och förpackningar i materialåtervinningsbar plast eller andra alternativ och som verkar för ett cirkulärt kretslopp
 • återvinning av plast genom insamling, sortering och transport till återvinning för ett cirkulärt kretslopp
 • stoppa uppkomsten av nedskräpning av plast i miljön
 • forskning och utveckling för innovativa lösningar inom återvinning och resursbevarande
 • beteendeförändring som bidrar till minskad användning av plast och uppkomst av plastskräp i naturen.

Vem kan ansöka?

Utlysningen riktar sig till aktörer med verksamhet i Sverige såsom

 • ideella organisationer
 • universitet
 • högskolor
 • oberoende forskningsinstitut.

Det går att söka medel för projekt som

 • ska pågå upp till 3 år
 • redan pågår och går in i en ny fas.

10 miljoner fördelas fritt till ett eller flera projekt inom utlysningens olika målsättningar som är

 • minskad användning
 • ta bort och ersätta
 • design av alternativa lösningar
 • återvinning
 • forskning
 • ökad kunskap
 • driva beteendeförändring

Ansök och läs mer på: plastutmaningen.lidl.se