Utbildningen som ökar kunskap om bioekonomi i skolan

Trots sina många tillämpningar har allmänheten ännu inte upptäckt att bioekonomin är en spännande lösning på flera av samhällets utmaningar. Lärare kan bidra till att öka den medvetenheten. Därför finns nu en gratis online utbildning som ger lärarna rätt förutsättningar.

En stor del av den traditionella industrin påverkar miljön och klimatet negativt. För att bromsa växthuseffekten behöver vi vända på steken, och bioekonomin är en del av lösningen.

Den biobaserade ekonomin fokuserar på att ersätta fossila bränslen i förbränning och materialproduktion med förnybar biomassa. En cirkulär bioekonomi har potential att bidra till mer hållbara metoder och vända klimatförändringen genom till exempel återanvändning av avfall och biflöden, eller genom att skapa nya helt nya material såsom som bioplaster. Syftet är alltid att maximera effektiviteten av materialflöden.

Bioekonomin har potential att växa och göra ännu större skillnad för klimatet, men för att det ska ske behöver fler förstå att det finns framtid och lönsamhet i att ställa om sin tillverkning och att det är en spännande framtidsbransch att jobba i.

EU-projektet BLOOM menar att medvetenheten behöver formas redan i skolan och har lanserat en kostnadsfri onlinekurs för lärare som handlar om bioekonomi. Kursen ger lärare verktyg att utforska hållbara ekonomiska lösningar med sina elever. Det handlar bland annat om framtidens jobb och samhällsutmaningar och vad hur vi alla som medborgare kan påverka utvecklingen.

Läs mer

Läs mer om BLOOM och satsningen på European Schoolnet Academy >

Vad är bioekonomi?